Παιδίατρος Ενδοκρινολόγος με εξειδίκευση στο Great Street Hospital, London

Επιστημονικός Συνεργάτης Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ

Μελος των παγκόσμιων ενδοκρινολογικών εταιριών ISPAD & ESPE

Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων